Tourbytype01 Group1

ทัวร์จีน
ฉางซา จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (FD)
Thai AirAsia

4 วัน

3 คืน

| ชมถ้ำประตูสวรรค์ "เทียนเหมินซาน" ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งหูหนาน | บันไดเลื่อนไต่ฟ้า 999 ชั้น | พิสูจน์ความกล้ากับระเบียงแก้วและสะพานแก้ว
6 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 67
( 4 ช่วงเวลาเดินทาง)

เริ่ม

12,900

บ.

Tourbytype01 Group2

Please select listing to show.