วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พุทธศาสนา ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงราย สำหรับผู้ที่ชื่นชอบทัวร์ในประเทศ จังหวัดเชียงราย ยังเป็นจังหวัดต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวกัน สำหรับผู้ที่ไม่เคยมาเชียงรายถ้าหากมาเชียงรายแล้ว ต้องแวะมาเที่ยววัดร่องขุ่นสักครั้ง ไม่เช่นนั้นถือว่ายังไม่ถึงเชียงรายนั่นเอง ผู้ที่ออกแบบและก่อสร้างคือ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ โดยอาจารย์เฉลิมชัยได้ตั้งจิตอธิษฐานขอถวายตนรับใช้พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างวัดร่องขุ่นในช่วงอายุ 42 (เริ่มก่อสร้างปี 2540) จนกว่าจะสิ้นลม ณ วัดแห่งนี้ โดยอาจารย์เฉลิมชัย ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดนี้มาจาก 3 สิ่ง ต่อไปนี้คือ

  1. ชาติ : ด้วยความรักต่อบ้านเมือง รักในงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่นี้ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินไทย
  2. ศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์จากที่เป็นคนใจร้อน ให้กลายเป็นเย็น จึงอุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา
  3. พระมหากษัตริย์ : จากการที่ได้เข้าเฝ้า ถวายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) อยู่หลายครั้ง จึงทำให้อาจารย์รักพระองค์ท่านมาก อีกทั้งยังได้เห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะของพระองค์ท่าน จึงทำให้เกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงปรารถนาที่จะสร้างงานศิลป์เพื่อถวาย ให้เป็นศิลปะประจำรัชการที่ 9

ความหมายของสิ่งก่อสร้างในวัดร่องขุ่น

สีขาว : พระบริสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า
สะพาน : การเดินข้ามจากวัฏสงสารสู่พุทธภูมิ
เขี้ยว หรือ ปากพญามาร : กิเลสในใจ
สันของสะพาน : มีอสูรรวมกัน 16 ตน ข้างละ 8 ตน 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16
กึ่งกลางของสะพาน : เขาพระสุเมรุ
ดอกบัวทิพย์ : มี 4 ดอกใหญ่ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถแทนซุ้มพระอริยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
บันไดทางขึ้น : มี 3 ขั้นแทน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา