เที่ยวลาว ไปไหนดี

เที่ยวลาว ไปไหนดี

ประเทศลาวเป็นประเทศที่น่าเที่ยวอย่างมาก มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีความสวยงาม สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ ขอแนะนำประเทศลาวเลยค่ะ ทัวร์ลาวจึงได้รับความนิยมไม่น้อย และราคาทัวร์ก็ไม่แรงอย่างที่คิด ในปี2566 เริ่มต้นที่ราคา 8,999 สำหรับการเดินทาง 4วัน 2คืน ทัวร์ลาวมีที่เที่ยวไหนบ้าง ไปดูกันเลย

หลวงพระบาง เป็นเมืองที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศลาว มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจ และได้รับการยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกจากยูเนสโก พระราชวังหลวงพระบาง เป็นพระราชวังเก่าของเจ้ามหาชีวิตสายหลวงพระบาง มีสถาปัตยกรรมผสมผสานของแบบยุโรปและล้านช้าง ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง แสดงเครื่องใช้และข้าวของของกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ของลาวในอดีต

วัดเชียงทอง เป็นวัดที่สำคัญและงดงามที่สุดของลาว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มีพระบาง พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพระบางประดิษฐานอยู่ ผนังด้านนอกของพระวิหารมีการตกแต่งด้วยสีชมพูกุหลาบและลวดลายสวยงาม

วัดใหม่สุวรรณภูมาราม เป็นอีกหนึ่งวัดสำคัญของหลวงพระบาง ตั้งอยู่ข้างๆ พระราชวังหลวงพระบาง เดิมเป็นที่ประดิษฐาน พระบาง 1 ใน 3 พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพระบาง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม เป็นวัดที่สำคัญและงดงามที่สุดของลาว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มีพระบาง พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพระบางประดิษฐานอยู่ ผนังด้านนอกของพระวิหารมีการตกแต่งด้วยสีชมพูกุหลาบและลวดลายสวยงาม วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว ในวันปีใหม่จะมีการแห่แหน พระบางออกมา ให้ประชาชนได้สักการะบูชา

น้ำตกตาดกวางสีเป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 75 เมตร และมี 4 ชั้น สีของน้ำจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล ในฤดูแล้งจะเป็นสีน้ำเงิน เนื่องจากมีแร่ธาตุ เช่น ทองแดง แต่ในฤดูฝนจะเป็นสีเขียวมรกตบริเวณรอบๆน้ำตกมีการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระเบียบ เช่น มีพื้นที่รับประทานอาหาร พื้นที่สำหรับเล่นน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และการจัดการขยะ ค่าเข้าชมคือ 25,000 กีบ ใกล้ๆกับน้ำตกยังมีศูนย์อนุรักษ์หมีให้เยี่ยมชม และหมู่บ้านชาวม้งที่ขายของหัตถกรรมพื้นเมือง


การเดินทางไปยังน้ำตกสามารถหากต้องการไปเองสามารถเหมารถสองแถวได้ ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางประมาณ 32 กิโลเมตร

ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำใหญ่และสวยงาม มีลักษณะเป็นถ้ำแห้ง และถ้ำใต้น้ำ มีการจัดแสงสว่างให้เห็นความงดงามของหินงอกหินย้อย และสามารถล่องเรือใต้ถ้ำดูวิวและชมพระบางพระพุทธรูปในถ้ำได้

ถ้ำติ่งเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 60 เมตร และมี 2 ชั้น ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปจำนวนมากกว่า 4,000 องค์ ส่วนใหญ่เป็นพระยืน และทำด้วยไม้
ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาว ในสมัยโบราณถูกใช้เป็นสถานที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาเมื่อพระเจ้าโพธิสารราชขึ้นครองราชย์และประกาศยกเลิกไม่ให้ประชาชนนับถือผีสาง ถ้ำติ่งจึงกลายเป็นพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์
การเดินทางไปยังถ้ำติ่งหากไปเองสามารถเหมารถสองแถวได้ ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางประมาณ 32 กิโลเมตร หรือสามารถล่องเรือไปตามแม่น้ำโขงได้ หรือถ้าท่านไปทัวร์ลาวกับแองเจิลออนทัวร์ ก็จะสะดวกมากขึ้นเลยจ้าาาา