เมืองฮาร์บิ้น

หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เมืองฮาร์บิ้นมีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือ เทศกาลแกะสลักหิมะและน้ำแข็ง ที่จัดขึ้นในช่วงฤดูหนาว