วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พุทธศาสนา ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงราย ผู้ที่ออกแบบและก่อสร้างคือ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์