วัดสายมูในพม่า

วัดสายมูในพม่า

ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญในเรื่องของศาสนา เพราะคนที่นี่ให้ความเคารพและเคร่งครัดในการบำรุงพระพุทธศาสนา ทัวร์พม่าจึงได้รับความนิยมไม่น้อยสำหรับการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังอยู่ใกล้ประเทศไทยใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมง 15 นาทีเท่านั้น ในทุกๆ เส้นทางของทัวร์พม่า จะมีวัดที่น่าสนใจอยู่มากมาย สำหรับสายมูแล้ว วันนี้เราจะมาแนะนำว่า ควรไปวัดไหนกันบ้าง เริ่มที่วัดแรกกันเลย

เจดีย์ชเวดากอง Shwedagon Pagoda ตั้งอยู่ในกรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า และเป็นวัดที่สำคัญที่สุดในประเทศ วัดนี้มีเจดีย์ขนาดใหญ่ สวยงาม และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม วัด Shwedagon Pagoda เป็นวัดที่สำคัญของพุทธศาสนาในพม่า โดยเชื่อว่าได้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2600-2700 โดยมีเจดีย์หลักเป็นเจดีย์ทองคำ และมีการประดิษฐ์เจดีย์อื่นๆ เพิ่มเติมข้างเคียง

การบูชาในวัด Shwedagon Pagoda เป็นการบูชาแบบพุทธศาสนาที่ไหว้ครู่ข้างกัน เชื่อกันว่าการไหว้พระในวัดชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)จะช่วยให้ผู้บูชาได้รับคุณค่าและความสุขในชีวิต ผู้บูชาจะเข้าไปในวัดและไหว้พระโดยการถือเครื่องบูชาและโบสถ์พระ การบูชาจะประกอบไปด้วยการถวายเครื่องบูชา เช่น ผ้าพันคอ, เครื่องแต่งกาย, เทียน, เข็มขัด, เหรียญ, หิน, และไม้ ผู้บูชาจะถวายเครื่องบูชาและโบสถ์พระไปยังพระพุทธรูปและพุทธสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่อยู่ในวัด

วัดโปตาทาวน์ หรือ เจดีย์โบตาทาวน์ ตั้งอยู่ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า และเป็นวัดที่สำคัญของพุทธศาสนาในพม่า วัดโปตาทาวน์มีเจดีย์ทองคำที่สูงถึง 40 เมตร และมีการประดิษฐ์เจดีย์อื่นๆ เพิ่มเติมข้างเคียง วัดโปตาทาวน์เป็นสถานที่สำคัญในการบูชาและไหว้พระของชาวพม่า ในวัดโปตาทาวน์นี้ นิยมมาไหว้ขอพร เทพทันใจ และเทพกระซิบ
เทพทันใจ หรือที่ชาวพม่าเรียกกันว่า “นัต” ท่านเป็นวิญญาณเทพผู้คุ้มครองบ้านเมือง และเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่ามาตั้งแต่โบราณ ตำนานของเทพทันใจได้ถูกบันทึกไว้ในไตรปิฎกของพม่า

เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมียะ เป็นเทพผู้ปกปักรักษาและบันดาลโชคลาภในประเทศพม่า ชาวพม่านิยมนับถือเทพนี้เป็นอย่างมาก เล่ากันว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ช่วงเข้าพรรษา – ออกพรรษา เทพกระซิบจะถือศีล โดยเจ้าหน้าที่จะนำวิกผมออก ลบเครื่องสำอาง และเปลี่ยนครื่องแต่งกายแบบแม่ชีของพม่า ในช่วงเวลาหลังเพล จะถวายได้เพียงน้ำผลไม้เท่านั้น

วัดชเวสิกอง หรือ เจดีย์ชเวสิกอง เป็นวัดที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในประเทศพม่า ตั้งอยู่ในเมืองพุกาม มีความสูง 160 เมตร อยู่บนฐาน 3 ชั้น มีบันไดขึ้นทั้ง 4 ทิศ เป็นที่บรรจุพระธาตุสำคัญ 3 ส่วน คือ พระเขี้ยวแก้วที่กษัตริย์ศรีลังกาได้นำมาถวาย พระธาตุกระดูกไหล่ ที่ได้นำมาจากเมืองศรีเกษตร และพระธาตุพระนลาฏ ตั้งอยู่ในเมืองเขตเมืองเก่าพุกาม ประเทศพม่า

เจดีย์เยเลพญา หรือ เจ๊าตันเยเลพญา (Kyauktan Yele Paya) ตามตำนานเล่าว่า เจดีย์แห่งนี้สร้างในสมัยมอญเรืองอำนาจ เมื่อราวพันกว่าปีก่อน โดยมีคหบดีชาวมอญเป็นผู้สร้างและยังได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าน้ำท่วมก็ขออย่าให้ท่วมองค์พระเจดีย์ ถ้ามีผู้คนมากราบไหว้จำนวนมากเท่าไหร่ก็ขอให้ไม่มีวันเต็มล้นขึ้นมาท่วมพื้นที่ เพราะเจดีย์แห่งนี้สร้างบนเกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกว้างใหญ่เท่านั้น เป็นวัดเจดีย์บนเกาะเล็กๆ แห่งหนึ่งกลางแม่น้ำ เจดีย์เยเลพญา เป็นเจดีย์ยอดฮิตของพ่อค้าแม่ค้า และนักธุรกิจทั้งหลาย เพราะเชื่อกันนว่าหากใครได้มีโอกาสมาขอพรที่เจดีย์เยเลพญาแล้วจะทำให้การค้ารุ่งเรื่อง สำหรับประวัติของวัดนี้ ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ แต่สำหรับความเชื่อของชาวพม่า เจดีย์นี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญในการกราบไหว้ และขอพรในการค้าของพ่อค้าแม่ค้า

พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจก์ทิโย ในภาษามอญหมายถึงหินรูปหัวฤๅษีบนยอดเขา Paung Laung (พวงลวง) หรือ ภูเขาฤๅษี อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนคือมีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อ ถือเป็นการวางน้ำหนักที่สมดุลโดยมีธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรค์

วิธีสักการะ : เข้าไปได้เฉพาะสุภาพบุรุษ นำแผ่นทองคำไปปิดทองที่องค์พระธาตุอินทร์แขวน หรือจะแขวนระฆัง มักจะนิยมขอพรในเรื่องความสำเร็จและชื่อเสียงในด้านต่างๆ